دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 1-230 (پیاپی 62) 
12. انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1985-1999

صفحه 131-144

تألیف دکتر فریده عصاره و کنسپسیون اس. ویلسون؛ ترجمه آتوسا کوچک


13. فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک

صفحه 145-156

نویسنده رابرت باتمن؛ ترجمه لیلا دهقانی


14. نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور

صفحه 157-166

مارشال اسکات؛ ویلیام چرنیش؛ کیم ای. دولی؛ جیمز ار. لیندنر؛ ترجمه سعید غفاری