موضوعات = رده‌بندی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تکنیک‌های خلاصه‌سازی بر دسته‌بندی متون فارسی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 8-23

فاطمه زهرا عرب احمدی؛ سهیلا کرباسی


3. جایگاه میان‌رشته در طرح‌های رده‌بندی کتابخانه‌ای

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-50

مظفر چشمه سهرابی؛ رسول سعادت


4. عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری رده‌بندی ‌مجدد در کتابخانه‌های ‌علوم‌ پزشکی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-59

مریم ناخدا؛ امیرحسین مردانی