کلیدواژه‌ها = قواعد انگلوامریکن
تعداد مقالات: 3
1. فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 167-172

اشرف‌‌‌السادات بزرگی؛ رضا خانی‌پور؛ زهرا مدرسی


3. ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 92-102

مرتضی کوکبی