کلیدواژه‌ها = نسخه‌های خطی
تعداد مقالات: 7
4. کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 130-146

حبیب‌الله عظیمی


5. تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 46-55

افسانه تیموری‌خانی؛ سعیده اکبری داریان؛ فتح‌الله کشاورز


6. ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 74-86

رضیه یزدان‌نیا؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ منصوره باقری


7. متون طب شیعه در تاریخ پزشکی

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 52-61

حسن منتصب مجابی