کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های ملی
تعداد مقالات: 6
3. عوامل تقویت‌کننده همکاری میان کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 86-109

اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی؛ محمد حسن‌زاده


4. کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 150-169

محبوبه شاکری مطلق؛ ابراهیم افشار؛ فریبرز خسروی


5. نسخه‌های خطی اسلامی در جهان

دوره 15، شماره 1، بهار 1383، صفحه 136-144

سید علی کسائی


6. کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 226-241

نوشته پی.جی. لر؛ ترجمه زهرا حداد