کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 3
2. هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 189-194

الین ک. ژاکوب؛ ترجمه فاطمه شیخ شعاعی