کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دیجیتال
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 122-133

مهدی علیپورحافظی


2. رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 19، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 227-236

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


3. معماری کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 199-222

مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی


5. مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 241-250

فرزانه امین‌پور