مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

هدف: مبادله اطلاعات از جمله خدمات مهم و ضروری برای کتابداران و کاربران نهایی در کتابخانه‌های دیجیتال است. مقاله حاضر مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال را بررسی و معرفی می‌کند.
روش/رویکرد پژوهش: با بررسی متون مرتبط با مبادله اطلاعات در کتابخانه¬های دیجیتال 3 مدل عمده رایج در کتابخانه¬های دیجیتال معرفی شده است: 1) مدل جست‌وجوی همزمان، که مدلی برمبنای روشی قدیمی برای مبادله اطلاعات به‌ویژه مبادله اطلاعات کتابشناختی است ولی کمترین استفاده را در کتابخانه‌های دیجیتال دارد؛ 2) مدل برداشت اطلاعات که مدلی باز است و بیشترین استفاده را با توجه به روش مبادله در کتابخانه‌های دیجیتال دارد؛ 3) مدل پراکنده که مدل مورد استفاده در مبادله اطلاعات در وب است و کمترین استفاده را در کتابخانه‌های دیجیتال دارد.
یافته‌ها: سه مدل جست‌وجوی همزمان، برداشت اطلاعات و پراکنده برای مبادله اطلاعات و یکپارچه‌سازی در محیط دیجیتال وجود دارند. مدل پراکنده کمترین و مدل برداشت اطلاعات بیشترین استفاده را در مبادله اطلاعات برعهده دارد.
نتیجه‌گیری: بررسی انجام گرفته در این مطالعه نشان داد که مدل برداشت اطلاعات با استفاده از تفاهم‌نامه او.ای.آی. مناسب¬ترین روش برای مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال می‌تواند تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interoperability Models in Digital Libraries

نویسنده [English]

  • M. Alipour Hafezi
Assistant Professor of Library and Information Science; Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC)
چکیده [English]

Purpose: Interoperability is one of the most important and essential services for librarians and library end-users in digital libraries. The main goal of this study is to survey and identify interoperability models in digital libraries.
Design/Methodology/Approach: Three main models were identified through the study of relevant literature: 1. The federated model based on an old method for information exchange and is used especially for bibliographic information 2.The Harvesting model which is an open model 3. The distributed model which is used on the web.
Findings/Conclusion: Among the Identified models, the distributed model is least used for information exchange in digital libraries and the harvesting model is used most frequently. Findings of this study showed that the harvesting model with the OAI protocol is the most suitable way for interoperability between digital libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • Interoperability
  • federated model
  • harvesting model
  • distributed model
  • interoperability models