نویسنده = منصوره صراطی شیرازی
تعداد مقالات: 3
2. وب‌سایت‌های بیمارستان‌های برتر کشورهای جهان: مطالعه وب‌سنجانه

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 160-182

منصوره صراطی شیرازی؛ مرضیه گل‌تاجی