وب‌سایت‌های بیمارستان‌های برتر کشورهای جهان: مطالعه وب‌سنجانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

چکیده

هدف: بنا به اهمیت وب‌‌سایت بیمارستان‌‌ها، وب‌‌سایت‌‌های برتر بیمارستانی در کشورهای جهان بررسی شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: از طریق وب‌سایت webometrics برترین وب‌‌سایت‌های بیمارستانی در هر کشور مشخص شد. با فرمول‌های وب‌‌سنجی و موتور کاوش آلتاویستا، تعداد صفحات، میزان پیوند درونی، خودپیوندی، ضریب تأتیر وب‌‌سایت و ارتباط آن با تولید ناخالص ملی هرکشور تعیین شد.
یافته‌ها: از لحاظ تعداد صفحات، پیوندهای درونی و خودپیوندی بیمارستان کشور آمریکا در رتبه نخست قرار دارند. از لحاظ تعداد کل پیوندها بیمارستان‌های رومانی در رتبه نخست قرار دارند. وب‌‌سایت برتر بیمارستان‌‌های ایران از نظر تعداد صفحات در رتبه چهلم، تعداد پیوندها در رتبه سی‌‌وهشتم، تعداد پیوند درونی در رتبه چهل‌‌وچهارم، و از لحاظ خودپیوندی در رتبه جهل‌‌ویکم قرار دارند. براساس داده‌‌های به‌‌دست آمده وب‌‌سایت بیمارستانی کشورمان عملکرد خوبی نشان نمی‌‌دهند. بررسی ارتباط میان تولید ناخالص ملی هر کشور و رتبه وب‌‌سایت بیمارستان‌های آن نشان داد که این ارتباط معنادار است.
نتیجه‌‌گیری: بسیاری از کشورها، وب‌‌سایت بیمارستانیِ برتر ندارند؛ بعضی اصلاً وب‌‌سایت ندارند، و عملکرد برخی نیز در محیط وب بسیار ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Webometric Study of the Websites of the World's Top Hospitals

نویسندگان [English]

  • M. Serati Shirazi 1
  • M. Goltaji 2
1 Lecturer of Library and Information Science, Islamic World Science Citation Center (ISC); Shiraz, I.R. Iran
2 M.A. of Library and Information Science, Islamic World Science Citation Center (ISC); Shiraz, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: Due to the importance of hospital websites, the present research carries out a
webometric study on the websites of the world's top hospitals.
Design/Methodology/Approach: The best medical websites around the world were identified
in each country through “webometrics” website. The significant qualities of these
top websites such as the number of pages, extent of interlinking, self-linking, the website
impact factor and also its relation with each country's gross domestic product (GDP) are
analyzed by applying webometrics formulas and referring to AltaVista search engine.
Findings: According to the findings of this research, the USA hospitals websites are in the
first place considering the number of pages, interlinking and self-linking. Considering the
total number of links, Romanian hospitals websites are on top. The top websites of Iran
hospitals from the view point of the number of pages, the number of links, the number of
internal links and the feature of self-linking, respectively rank the 40th, the 38th, the 44th
and 41st in the world. The obtained data displays the weak performance of Iran hospitals
websites. Investigating the relationship between each country's GDP and its medical websites
ranking indicates that this relationship is significant.
Conclusion: This study notices that many countries lack any high-standard medical website
for their hospitals. Some even do not have any medical website. The performance of
some others is very poor too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • number of pages
  • interlinking
  • self-linking
  • web impact factors
  • gross domestic product (GDP)