نویسنده = مهدی علیپور حافظی
تعداد مقالات: 9
2. مدل موضوعی برای پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-32

علی شرفی؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ مهدی علیپورحافظی


3. معماری کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 199-222

مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی


5. تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 85-92

مهدی علیپور حافظی


6. آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 13-20

مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی


7. خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 87-96

مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی


9. کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 84-103

یعقوب نوروزی؛ مهدی علیپور حافظی