فصلنامه از شماره زمستان 1397 به بعد فقط به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

به اطلاع می‌رساند براساس مصوبه شورای پژوهش مورخ 98/03/28 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات فقط به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و انتشار نسخه چاپی متوقف شده است.

login