دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 111، آذر 1396، صفحه 1-216 
آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

صفحه 47-62

مرتضی کوکبی؛ غلامرضا حیدری؛ الهه حسن‌زاده؛ الهام اسمعیل پونکی


مقاله پژوهشی

میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در مجله‌های ناشران متقلب در سال ۲۰۱۵

صفحه 8-92

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ فرنگیس جشیره نژادی؛ داریوش علیمحمدی


میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در نشریات علمی نامعتبر

صفحه 93-105

امیررضا اصنافی؛ راضیه پورحسین؛ مریم امیدی‌نیا


موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران

صفحه 107-122

بهروز رسولی؛ حمید کاظمی؛ مهدی علیپور حافظی؛ ابراهیم حیدری


مقاله مروری

عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری داد‌ه‌های پژوهشی: مرور پیشینه‌ها

صفحه 123-139

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ میترا دیلمقانی؛ شهرام توفیقی