تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های سازمان‌های نانو فن‌آوری: یک مطالعه وب‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

2 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با توجه به ارزش و اهمیت نانوفن‌آوری، در این پژوهش سعی می‌شود وب‌سایت‌های سازمان‌های نانوفن‌آوری، شناسایی و با استفاده از روش وب‌سنجی مورد مطالعه واقع شوند. به‌طور کلی، از 15 اردیبهشت تا 15 خرداد ماه 1385، 127 وب‌سایت سازمان‌های نانوفن‌آوری با استفاده از راهنمای اینترنتی یاهو، بازیابی و بر روی رایانه شخصی بارگذاری شدند. میزان رؤیت وب‌سایت‌های سازمان‌های نانوفن‌آوری در محیط وب، میزان همکاری این وب‌سایت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی و ضریب تأثیرگذاری این وب‌سایت‌ها تحلیل گردیدند. روش‌های دسته‌بندی خوشه‌ای و فنون مقیاس چند بُعدی، برای تحلیل داده‌ها، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که وب‌سایت‌هایTxstate  به نشانی اینترنتی (http://www.txstate.edu) و Foresight به نشانی اینترنتی (http://www.foresight.org) و Sri به نشانی ااینترنتی (http://www.sri.com) دارای بالاترین میزان رؤیت در محیط وب می‌باشند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که در وب‌سایت‌های مورد مطالعه، 6 خوشه اصلی (یک خوشه بین‌المللی، دو خوشه ملی و سه خوشه قاره‌ای) وجود دارد، به‌عبارتی دیگر نقشه مقیاس نمای چند بُعدی 4 خوشه اصلی همکاری (یک خوشه بین‌المللی، یک خوشه ملی و دو خوشه قاره‌ای) را نشان داد. محاسبه ضریب تأثیرگذاری وب‌سایت‌های مطالعه شده، نشان داد که وب‌سایت‌های Crnano به نشانی اینترنتی (http://www.crnano.org) و وب‌سایت    Nanoethics به نشانی اینترنتی (http://www.nanoethics) و وب‌سایت Nanoned به نشانی اینترنتی   (http://www.nanoned.org) بالاترین ضریب تأثیرگذاری را در محیط وب دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Link Analysis of Nano Technology Organizations Websites: A Webometrics Study

نویسندگان [English]

  • F. Soheili 1
  • F. Osareh 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • web impact factor
  • Nano technology websites
  • visibility
CAPTCHA Image