موضوعات = علم‌سنجی
تعداد مقالات: 3
1. همبستگی میان شاخص‌های اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخص‌های دگرسنجی و استناد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 171-192

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی؛ زهرا یوسفی؛ فرشاد خونجوش


2. ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-62

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


3. تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-111

محمدامین عرفان منش؛ الهه حسینی؛ سحر حبیبی