کلیدواژه‌ها = آر.دی.اف
تعداد مقالات: 2
1. هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 189-194

الین ک. ژاکوب؛ ترجمه فاطمه شیخ شعاعی