کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های مجازی
تعداد مقالات: 3
3. خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 87-96

مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی