امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش سنجش و مطالعه امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور جهت ایجاد کتابخانه‌ای دیجیتالی در راستای پشتیبانی برنامه‌های آموزش از راه دور در این دانشگاه است. در این پژوهش، کتابخانه مرکزی جهت ایجاد کتابخانه دیجیتالی، امکانات و تجهیزات معاونت فن‌آوری جهت برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور به‌عنوان جامعه پژوهش درنظر گرفته شده‌اند، تا با بررسی آنها، نقاط قوت و ضعف این دو نهاد که هسته‌های مرکزی دانشگاه پیام نور هستند، مشخص و در نهایت به‌عنوان الگویی برای دیگر مراکز این دانشگاه به‌کار گرفته شوند. این تحقیق از نوع روش پیمایشی توصیفی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه پیام نور برای ایجاد کتابخانه‌ای دیجیتال جهت پشتیبانی آموزش از راه دور می‌بایست به لحاظ نیروی انسانی، بودجه، منابع الکترونیکی پیوسته، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و... به حد استانداردهای ذکر شده در این پژوهش ارتقا یابند. همچنین، امکانات و تجهیزات این دانشگاه جهت برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور و الکترونیکی مناسب و کارآمد نیست، از جمله پهنای کم باند مخابراتی دانشگاه، عدم استفاده از فیبر نوری و فن‌آوری ارتباطی ماهواره‌ای و در نهایت پیشنهادهایی به‌منظور ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از برنامه‌های آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibilitiy Study on Developing Digital Libraries for Supporting Distance Learning Programs of Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • S. Rahiminejad 1
  • Z. Rahiminejad 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • virtual libraries
  • hidden libraries
  • distance learning
  • E-learning
  • virtual university