نویسنده = معصومه رسولی
تعداد مقالات: 1
1. نیازسنجی آموزش حین خدمت کارکنان در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 171-191

معصومه رسولی؛ محمد نوریان