نویسنده = ثریا صمدی
تعداد مقالات: 2
1. حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 65-73

ثریا صمدی