نویسنده = غلامرضا امیرخانی
تعداد مقالات: 7
1. مستندسازی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


2. پژوهش: نیازها و انگیزه‌ها

دوره 19، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


3. تناسب

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


4. جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 54-59

غلامرضا امیرخانی


5. آندره‌گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 96-103

غلامرضا امیرخانی


6. دسترسی به کتاب‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 115-122

غلامرضا امیرخانی


7. تألیف و تدوین کتاب در کتابخانه‌های دوره تیموری

دوره 11، شماره 1، بهار 1379، صفحه 96-102

غلامرضا امیرخانی