پژوهش: نیازها و انگیزه‌ها

نوع مقاله: یادداشت سردبیر

نویسنده

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Editorial Note

نویسنده [English]

  • Gh. Amirkhani