نویسنده = حیدر مختاری
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 38-50

علی اکبر خاصه؛ حمید قاضی زاده؛ بنفشه فلاح اسطلخ جانی؛ حیدر مختاری


3. موانع و راهکارهای افزایش رضایت کاربران کتابخانه با به‌کارگیری قانون موئرز

دوره 19، شماره 1، بهار 1387، صفحه 169-176

حیدر مختاری؛ محمدحسین عبدالحسین‌زاده


4. شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون‌داد علمی محققان

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 107-114

عباس میرزایی؛ حیدر مختاری