نویسنده = سعید رضایی شریف‌آبادی
تعداد مقالات: 3
2. ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 74-86

رضیه یزدان‌نیا؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ منصوره باقری


3. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 25-40

مریم‌السادات درخشان؛ محمد حسن‌زاده؛ سعید رضایی شریف‌آبادی