نویسنده = حسن صیامیان
تعداد مقالات: 3
1. نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آنها: مرور نظام‌مند

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 150-165

حسن صیامیان؛ محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری


3. آموزش مدیریت اطلاعات: بازتاب پژوهش‌های آموزشی مورد نیاز در کتابخانه‌های تخصصی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1372، صفحه 383-391

نوشته مارتا جین زاچرت؛ ترجمه افسانه شهرابی؛ حسن صیامیان