نویسنده = حبیب‌الله عظیمی
تعداد مقالات: 3
1. کانون‌ها و ویژگی‌های کتابت در خراسان بزرگ: دوره تیموریان و صفویان

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 193-206

وحید توسلی؛ حبیب‌الله عظیمی


3. کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 130-146

حبیب‌الله عظیمی