دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 109، خرداد 1396، صفحه 1-187 
شاخص‌های مدیریت پایدار برای کتابخانه‌های سبز: پژوهش کیفی

صفحه 29-45

محبوبه قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشین‌فرد


عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی

صفحه 101-111

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ محمد حسن‌زاده؛ مریم ناخدا


وضعیت خدمات‌دهی در بخش نسخ خطی کتابخانه‌ها

صفحه 147-162

فاطمه رستمی؛ مهدی محمدی؛ عبدالحسین طالعی؛ عیسی زارعی