دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 108، بهمن 1395 
شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‌سازی در نظام‌‏های مدیریت اسناد الکترونیکی

صفحه 29-47

علی خیشوند؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشین‌فرد


تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات

صفحه 49-66

حسن بهزادی؛ اعظم صنعت‌جو؛ رحمت‌الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی


تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران

صفحه 83-104

اورانوس تاج‌الدینی؛ محمد اعظمی؛ علی سادات موسوی