میز مرجع و کاربرد آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد قم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference Desk and its Application

نویسنده [English]

  • M. Ezadi Yeganeh
MLS in library and information sciences, Qum Azad University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference Desk
  • Reference services
  • Virtual reference