منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش ارائه پاسخی مناسب برای این سؤال‌هاست: چه نوع خدمات علمی – پژوهشی باید به دانشجویان ارائه داد تا هدف پرورش یادگیرنده مادام‌العمر تحقق یابد؟ مراکز ارائه‌دهنده این خدمات چه وظایفی برعهده خواهند داشت؟ و برای تجهیز دانشجویان به دانش، نگرش‌ها، و مهارت‌های لازم برای تداوم یادگیری، از چه منابع و ابزارهایی باید استفاه کرد؟ در پژوهش کیفی حاضر، دیدگاه‌های 21 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به آموزش عالی در دو شهر تهران و اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. این افراد با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و دیدگاه‌های آنها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با استفاده از روش مقوله‌بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. براساس یافته‌های این پژوهش، کتابخانه، مرکز اطلاع‌رسانی، مرکز آموزش مهارت‌های مطالعه و یادگیری، و مرکز مشاوره پشتیبان برنامه درسی خدمات خود را با رویکرد یادگیری مادام‌العمر ارائه می‌دهند. این مراکز از یک‌سو باید برای تجهیز دانشجویان به سواد اطلاعاتی فعالیت کنند و از سوی دیگر، اعضای هیئت علمی را یاری دهند تا با روش‌های تدریس و ارزیابی مؤثر آشنا شوند و فرصت‌های یادگیری مؤثرتری را تدارک ببینند. لازم است ارائه خدماتی مانند تشکیل انجمن‌های علمی و حرفه‌ای و برگزاری همایش با مشارکت دانشجویان مورد توجه قرار گیرد. به‌کارگیری ابزارها و منابع در تدریس و آشنا کردن دانشجویان با طرز کار با آنها برای کمک به تداوم یادگیری آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مجموعه متنوعی از ابزارهای سنتی و فناوری‌های جدید، به‌ویژه رایانه، را می‌توان و باید برای این منظور به‌کار گرفت. استاد در این حیطه نقش مدیریت منابع را برعهده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific and research sources and services needed by universities for realization of lifelong learning

نویسندگان [English]

  • S. Karimi 1
  • A.R. Nasr Isfahani 2
  • K. Boghratian 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sources and tools
  • curriculum
  • Scientific and research services
  • University
  • life-long learner
  • life-long learning