دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 1-368 (پیاپی 65) 
7. جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 73-90

سمیه صیادی‌فر؛ محبوبه فراشباشی آستانه


18. تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران

صفحه 261-276

نوشته عبدالحسین فرج‌پهلو؛ ترجمه علی مرادمند


19. سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی

صفحه 277-282

نوشته کریستینا اس. دویل؛ ترجمه فریده خوش‌تراش پسندیده


20. عصر طلایی کتابخانه‌ها

صفحه 283-292

نوشته اسکات بنت؛ ترجمه محمدرضا سلیمانی


21. نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری

صفحه 293-312

نوشته کریستیان اسکلوگل و ولفگانگ پیتشنیگ؛ ترجمه رحمان معرفت؛ اسماعیل حبیبی