نقش آرشیوهای سیمای داخلی مستقر در تهران در فرایند برنامه‌سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان صدا و سیما

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین جایگاه واقعی آرشیوهای دیداری – شنیداری در فرایند برنامه‌سازی است. در این پژوهش از روش پیمایشی – تحلیلی استفاده شده است و جامعه پژوهش، 93 نفر از برنامه‌سازان سیما (کارگردانان و تهیه‌کنندگان) است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اکثر برنامه‌سازان سیما معتقدند که آرشیوها محلی برای انبار کردن  منابع نیستند؛ نقش مهمی در حفظ و نگهداری، ارائه خدمات، و انتقال اطلاعات به آیندگان دارند؛ غنی بودن آرشیوها در پشتیبانی از فرایند برنامه‌سازی (کاهش هزینه، زمان و ایجاد آرامش فکری) مؤثر است؛ منابع آرشیوی در ارتقاء ‌کمّی و کیفی، الگوبرداری و خلق ایده با بهره‌برداری از منابع آرشیوی نقش مهمی دارند؛ و ارائه خدمات مناسب آرشیوها می‌تواند تأثیر مطلوبی بر فرایند برنامه‌سازی داشته باشد. خدمات مورد انتظار برنامه‌سازان از آرشیوها به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع 2. نمایه‌سازی منابع آرشیوی 3. خلاصه‌برداری در حین بازبینی 4. تحویل یک نسخه از رسید آرشیو به تهیه‌کنندگان 5. تهیه فیلم شناخت موضوعی 6. برگزاری جلسات مشترک بین برنامه‌سازان و آرشیوها. اکثر برنامه‌سازان به تأثیر آرشیویست‌های متخصص، پیشنهاد آنان و تسلطشان به اصول برنامه‌سازی معتقدند و امکاناتی چو بخش بازبینی، کپی و بازشنوایی را در امر برنامه‌سازی مؤثر دانسته‌اند. مشکلات برنامه‌سازان به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: عدم دسترسی به منابع سایر آرشیوها، سازمان‌دهی نامناسب منابع، نبود منابع متناسب با نیاز برنامه‌سازان، آشنا نبودن آرشیویست‌ها با مراحل برنامه‌سازی و کمبود امکانات در آرشیوها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tehran Local TV Archives in the Program Making Process

نویسنده [English]

  • L. Ghanbari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audio-visual archives
  • program marking
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • Audio-visual material