حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در قرن بیست و یکم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گسترش و پیشرفت فن‌آوری و انفجار سریع اطلاعات، دو عامل اساسی تغییر در کتابخانه‌ها و به‌طور کلی در حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده‌اند. پیشرفت‌های تکنولوژیکی طبیعت خدمات اطلاعاتی، تعاملات بین کتابداران و کتابخانه‌ها و در نتیجه محیط اطلاعاتی کتابخانه‌ها را تغییر داده و کتابخانه‌ها را از شیوه سنتی ارائه خدمات به سمت ارائه خدمات مستقل از زمان و مکان سوق داده است. همه این عوامل باعث شده است که کاربران، با انتظارات جدید خود، خدمات سنتی و موجود کتابخانه‌ها را به چالش بکشند. مدیران کتابخانه‌ها ناچارند با توجه به تغییر محیط اطلاعاتی و نیازهای کاربران خدمات کتابخانه‌ها و مهارت‌های حرفه‌مندان این فن را ارتقا دهند. از طرف دیگر توسعه فن‌آوری‌ها خود عاملی است که مدیریت کتابخانه‌ها را دچار دگرگونی کرده است. حتی جنبه‌های جدیدی از شیوه‌های مدیریت در کتابخانه‌ها دیده می‌شود و این عامل موجب شده است تا رویکردی کیفیت‌گرایانه به عملکرد کتابخانه‌ها تجویز شود. به همین خاطر نیاز به انجام پژوهش و تدوین استاندارهایی برای تقویت خدمات و شناسایی عواملی که باعث چیرگی کتابخانه بر چالش‌ها گردد، احساس می‌شود. برخی از این عوامل، عبارتند از: فعالیت بیشتر کتابداران، متون منتشر شده در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی، مدیریت دانش، تقویت و شرکت هرچه بیشتر کتابداران در گروه‌های بحث و انجمن‌های کتابداری و حرکت به سمت جهانی شدن که نتیجه همه اینها ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر و در نهایت تغییر نگرش و بینش عمومی نسبت به حرفه کتابداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library and Information Profession in 21st Century

نویسندگان [English]

  • M. Pashootanizadeh
  • A. Mansouri

کلیدواژه‌ها [English]

  • library and information profession
  • challenge
  • Management
  • 21st centurey