بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مجله علم‌سنجی از مهم‌ترین و معتبرترین مجلات بین‌المللی در زمینه علم‌سنجی است که تحقیقات بنیادی در زمینه علم‌سنجی و حوزه‌های وابسته را منتشر می‌نماید. به دلیل اهمیت این زمینه علمی و همچنین اعتبار و اهمیت این مجله، در پژوهش حاضر سعی شده است که عملکرد این مجله، در طول یک دوره زمانی 17 ساله مورد بررسی قرار گیرد. انواع مدارک منتشرشده در مجله، تعداد مدارک و استناد به مدارک در سال‌های مختلف، میزان مشارکت کشورها در تولیدات مجله، نویسندگان مهم و پرتولید، مقالاتی که بالاترین استناد را داشته‌اند و همچنین میزان مشارکت نویسندگان ایران در تولیدات علمی این مجله از جمله مباحثی است که در این بررسی به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها