کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 استادیار بازنشسته گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: میزان همخوانی واژگان کلیدی مقاله‌­های چاپ شده در مجله­‌های پزشکی فارسی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال‌های 1387-1388 است.
روش/رویکرد پژوهش: با روش تحلیل محتوا و با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته تعداد 1005 کلیدواژه از 269 مقاله در 58 عنوان مجله پزشکی فارسی دارای درجه علمی­‌ـ­پژوهشی 1 و 2 از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از 1387 تا پایان 1388 بررسی شده است.
یافته­‌ها: در دو حوزه علوم پایه و بالینی، 5/38 درصد همخوانی کامل، 41 درصد همخوانی نسبی و 5/20 درصد فاقد همخوانی است؛ از نظر همخوانی کامل و نبود همخوانی میان کلیدواژه‎‌های مقاله­های مجله­‌های پزشکی فارسی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی، تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر همخوانی نسبی تفاوت معنادار است؛ همخوانی نسبی کلیدواژه‌های مقاله‌­های مجله‌­های پزشکی فارسی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بیش از همخوانی کامل است.
نتیجه‌­گیری: وجود ناهماهنگی میان اصطلاحات مورد استفاده­ نویسندگان، نمایه­‌سازان و جستجوگران اطلاعات ناشی از عوامل متعددی است که در مقاله به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Matching Study between the Keywords Used in Persian Medical Articles and Persian Medical Thesaurus

نویسندگان [English]

  • Z. Bigdeli 1
  • A. Eslami 2
  • A. Moarefzadeh 3
چکیده [English]

Purpose: This research studies the extent to which keywords in published articles in Persian medical journals are matched with Persian medical thesaurus terms.
Methodology: The content analysis method is used and data gathered using a self-designed checklist. 1005 keywords obtained from 269 articles published during the years 2008 to 2009 in 58 titles. The journals were selected from the Commission of Iranian Medical Journals Database.
Results: In two subject areas of Sciences and Clinical Medicine, there was "full match" by 38.5, "partial match" by 41 and "No match" by 20.5 percent among keywords and thesaurus terms. This finding shows that "partial match" is more than "full match" between the article keywords and thesaurus terms. When "full match" and "no match" between article keywords and Persian Medical thesaurus terms are seen, there is no significant difference between two subject areas, whereas a significant difference is observed while "partial match" is considered.
Conclusion: Plenty of reasons result in mismatch between terms used by authors, indexers and users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords
  • Persian articles
  • Medical
  • Persian medical thesaurus

پریرخ، مهری (1382). نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخ‌گویی به نیازهای آنان. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6 (3)،23 ـ 36.

پریرخ، مهری؛ پریرخ، زهره و مجدی، زهرا (1388). ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 3 (16)، 57-80.

سالاری، محمود و حسن آبادی، ابوالفضل (1383). شناسایی و تحلیل پیش نیازهای دستیابی به مهارت سواد اطلاعاتی. در رحمت‌الله فتاحی و محمدحسین دیانی (ویراستاران)، آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، (ص 97-114). مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

کوکبی، مرتضی؛ حری، عباس و مکتبی فرد، لیلا (1389). بررسی مهارت های تفکر انتقادی در داستان های کودکان و نوجوانان. مطالعات ادبیات کودک، 1 (2)، 157- 193.

معروفی، یحیی؛ شبیری، محمد و یعقوبی، محمود (1388). جایگاه تفکر انتقادی در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه. مجله پژوهش علوم انسانی، 10 (26)، 249-265.

مکتبی­فرد، لیلا (1389). بررسی تناسب محتوای داستان‌های تألیفی ایرانی برای کودکان و نوجوانان گروه سنی «ج» با مهارت‌ها و مؤلفه‌های تفکر انتقادی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

ناجی، سعید (1384). مفهوم فلسفه در برنامه‌ فلسفه برای کودکان و نوجوانان. بازیابی 12 آبان 1390، از http://www.ensani.ir/fa/content/579/default.aspx

Bracken, Dorothy Kendall (1968). The Theme Approach for Reading Literature Critically. Retrieved June 26, 2011, from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED075767&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED075767

Carr, Kathryn (1990). How Can We Teach Critical Thinking? Retrieved July 18, 2011, from http://www.ericdigests.org/pre-9218/critical.htm

Ghosn, Irma K. (1998). Four Good Reasons to Use Literature in the Primary School ELT. Retrieved May 16, 2011, from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ645245&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ645245

Somers, A. B. & Worthington, J. E. (1979). Response Guides for Teaching Children's books. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.