دگرسنجه‌ها: راهی نو در علم‌سنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دبیر کمیته علم‌سنجی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: تبیین و توصیف مفاهیم پیرامون دگرسنجه‌ها (آلتمتریکس) است.
روش/ رویکرد پژوهش: بررسی متون کتابخانه‌ای و استخراج و تحلیل مطالب مطرح‌شده مرتبط با اهداف است.
یافته­ها: برخلاف شاخص‌­های استنادی علم‌سنجی که کاملاً کند و زمان‌بر هستند، دگرسنجه‌ها می‌­تواند در بازه زمانی بسیار کوتاه حتی یک یا دوروزه به ارزیابی تولیدات علمی بپردازد، همچنین بسیار از تولیدات علمی که خارج از مجلات در محیط وب انتشار می‌یابند نیز قابل ارزیابی هستند.
نتیجه‌گیری: اصلی­‌ترین چالش فراروی این حوزه تردید در داشتن اعتبار علمی در حد حوزه علم‌سنجی است؛ زیرا مقالات مورد ارزیابی در علم‌­سنجی از فیلترهای علمی بسیاری چون داوری و... عبور می­‌کنند، اما آنچه مسلم است در ارزیابی‌های درون سازمانی آن هم در بازه زمانی کوتاه دگرسنجی می­‌تواند بهترین شیوه باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Altmetrics: A New Way in Scientometrics

نویسندگان [English]

  • M. Salajagheh 1
  • S. Mohammadian 2
چکیده [English]

Purpose: Explanation and description of Altmetrics concept.
Methodology/Approach: Literature review and analysis toward research goals.
Results: Unlike Scientometrics citation indicators which are time-consuming in calculating, Altmetrics can be used to evaluate scientific outputs in a very short time, like even one or two days. Also, many scientific outputs which are available on the web (not on journals) can be evaluated.
Conclusion: The main challenge of Altmetrics is the uncertainty about the reliability of this method in Scientometrics studies. As, in Scientometrics the evaluated articles pass through many filters like reviewing. However, Altmerics can be the best method in inter-organizational evaluations in a limited time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Social Web
  • Scientometrics
Alperin, J. (2013). Ask not what altmetrics can do for you, but what altmetrics can do for developing countries. Bulletin Of The American Society For Information Science And Technology, 39(4), 18--21. Retrieved from http://www.asis.org /Bulletin/Apr- 13/Apr May13_Alperin.pdf

Brody, T., Harnad, S., & Carr, L. (2006). Earlier web usage statistics as predictors of later citation impact. Journal of The American Society For Information Science And Technology, 57(8), 1060--1072. Retrieved from http://arxiv.org/ftp/cs/papers /0503/0503020.pdf

Galligan, F., &Dyas-Correia, S. (2013).Altmetrics: rethinking the way we measure. Serials Review, 39(1), 56--61. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009879131300004X

Kousha, K., &Thelwall, M. (2013).Disseminating research with web CV hyperlinks.Journal Of The American Society For Information Science And Technology, Retrieved November, 18. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23070/pdf

Liu, J., & Adie, E. (2013). Five challenges in altmetrics: A toolmaker's perspective. Bulletin Of The American Society For Information Science And Technology, 39(4), 31--34. Retrieved from http://www.asis.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_Liu_Adie.pdf

MacRoberts, M., &MacRoberts, B. (2010). Problems of citation analysis: A study of uncited and seldom-cited influences. Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 61(1), 1--12. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21228/pdf

Piwowar, H. (2013). Introduction altmetrics: What, why and where?.Bulletin Of The American Society For Information Science And Technology, 39(4), 8--9. Retrieved from http://www.asis.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_Piwowar.pdf

Plumanalytics.com,. (2014). Plum Analytics | Metrics. Retrieved 1 May 2014, from http://www.plumanalytics.com/metrics.html

Priem, J., &Hemminger, B. (2010).Scientometrics 2.0: New metrics of scholarly impact on the social Web. First Monday, 15(7). Retrieved from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2874/2570

Priem, J., Groth, P., &Taraborelli, D. (2012).The Altmetrics Collection.Plos ONE, 7(11), e48753. doi:10.1371/journal.pone.0048753

Priem, J., Piwowar, H., &Hemminger, B. (2011).Altmetrics in the wild: An exploratory study of impact metrics based on social media. W: Metrics. Retrieved from http://jasonpriem.org/self-archived/PLoS-altmetrics-sigmetrics11-abstract.pdf

Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P. and Neylon, C. (2010).Altmetrics: A manifesto. [online] Available at: http://altmetrics.org/manifesto/.

Roemer, R., &Borchardt, R. (2012). From bibliometrics to altmetricsA changing scholarly landscape. College & Research Libraries News, 73(10), 596--600. Retrieved from http://crln.acrl.org/content/73/10/596.full

Thelwall, M., &Kousha, K. (2013).Academia.edu: Social Network or Academic Network?. Journal Of The Association For Information Science And Technology. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23038/pdf

Thelwall, M., Haustein, S., Larivi`ere, V., & Sugimoto, C. (2013). Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services.Plos One, 8(5), 64841. Retrieved from http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064841

Wilson, V. (2013). Research Methods: Altmetrics. Evidence Based Library And Information Practice, 8(1), 126--128. Retrieved from http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/18900/14822