نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره‌گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

نخستین روش ارتباطی انسان با محیط زندگی و دیگران، بهره‌گیری از رویکرد دیداری برای نمایش مفاهیم بوده است. این رویکرد در زندگی آدمی از اثربخشی بالایی برخوردار است. سواد دیداری تنها به فن‌آوری‌ها و رسانه‌های جمعی نوین محدود نمی‌شود، به‌گونه‌ای که طراحی حیوانات در غارهای قدیمی، مانند آنچه که در غار لاسکو در فرانسه وجود دارد، می‌تواند به‌عنوان نمونه‌های اولیه سواد دیداری مطرح شود. در واقع سواد دیداری توانایی نگرش به اطلاعات دیداری به همراه ادراک آن است. شخص باسواد دیداری می‌داند که چگونه عناصر دیداری سبب درک کامل معنا می‌شود. بر این اساس، سواد دیداری مجموعه‌ای از مهارت‌هاست که براساس آن می‌توان به شرح و ارزیابی تصاویر پرداخت. مفهوم زبان تصویر نیز توانایی خلق و استفاده از تصاویر به‌منظور ایجاد ارتباط است. مهارت‌های پایه‌ای زبان تصویر شامل واژگان مفاهیم ضروری برای درک و توضیح تصاویر و نمادهای دیداری است. سواد دیداری و زبان تصویر دو مؤلفه مهم در درک اطلاعات تصویری به‌شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual Writing by Visualizing Concepts: Using Visual Literacy and Visual Language to Efficiently Understand Information

نویسنده [English]

  • F. Dorudi