دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-327 (پیاپی 77) 
1. مستندسازی

صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


10. پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007

صفحه 175-200

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ علی اعتمادی‌فرد


12. راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن

صفحه 219-232

حافظ محمد حسن‌زاده؛ مهدی حاج‌ابراهیمی؛ سمیه رحمان‌پور