رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در پژوهش حاضر رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی – توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را 80 نفر از مدیران سازمان تشکیل می‌دهند که از مجموع پرسشنامه‌های توزیع شده، 72 پاسخنامه (90 درصد) تکمیل و عودت گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد جامعه مورد پژوهش، میزان نیاز خود به جست‌وجو و کسب اطلاعات را به‌ترتیب «زیاد» (47/1 درصد) و «بسیار زیاد» (36/1 درصد) عنوان می‌نمایند. «شناخت و اعتلای اطلاعات تخصصی» بالاترین انگیزه جست‌وجوی اطلاعات نزد مدیران محسوب می‌گردد. از میان منابع چاپی مورد استفاده در کسب اطلاعات، به‌ترتیب، کتاب و مجلات فارسی؛ و در میان منابع غیرچاپی مورد استفاده، اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی در اولویت اول و دوم قرار دارند. مهم‌ترین مجرای دست‌یابی آنان به اطلاعات، کتابخانه شخصی و گزارش‌های حضوری کارکنان است و لوح فشرده نوری را به‌عنوان پرکاربردترین ابزار تأمین اطلاعات مورد استفاده قرار می‌دهند. مهم‌ترین عوامل و مشکلات در عدم دستیابی مدیران به اطلاعات مورد نیاز، فقدان کتابخانه تخصصی در محل کار و عدم تناسب بین نیاز اطلاعاتی و منابع موجود در کتابخانه‌ها عنوان شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که میان ویژگی‌های فردی و رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران رابطه معناداری وجود ندارد و از مجموع 15 مورد آزمون فرضیه تنها 3 مورد تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

information seeking habits of managers of the Tehran Municipality Cultural and Arts Organization

نویسندگان [English]

  • M. Navadeh 1
  • F. Sepehr 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • information seeking habits
  • Information seeking
  • factors affecting information seeking habits
  • information needs
  • culture-arts managers
  • cultural-artistic organization of Tehran municipality