بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رییس گروه خدمات ویژه، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ کارشناس پژوهش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ معاون اداره کل فراهم‌آوری و حفاظت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.30484/nastinfo.2019.2220.1854

چکیده

هدف: ارائه پیشنهاد برای آسان‌کردن دسترسی مراجعان به میزهای خدمت در کتابخانه ملی ایران.
روش‌شناسی: داده‌ها از راه مشاهده و هم‌اندیشی به‌دست آمده است. ابتدا، راهنماهای محیطی و وضعیت کنونی دسترس‌پذیری میزهای خدمت به‌صورت میدانی بررسی شد. سپس با 21 نفر از کتابداران شاغل در میزهای خدمت‌رسانی کتابخانه و 29 نفر از اعضا (در دو گروه)، نشست هم‌اندیشی برگزار شد. ایده‌های مطرح‌شده با ملاک امکان‌پذیربودن به‌لحاظ اجرایی و نیز عملیاتی‌بودن غربال و ارزیابی شد.
یافته‌ها: تحلیل نشست‌ها، 241 گزاره را در 11 مقوله به‌دست داد. مفاهیمی نظیر نشانه‌های راهنما (با بسامد 38)، بی‌نیازبودن از کمک کتابدار در استفاده از امکانات (35)، و آموزش کاربران (30) بیشترین توجه را می‌طلبید.
نتیجه‌گیری: در بسیاری از مواقع، با تغییرات جزئی در محل، نام، و آرایش میزهای خدمت می‌توان اثربخشی آن را برای کاربران افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Access to Service Desks at the National Library: a Field Study

نویسندگان [English]

  • A. Najafqolinejad 1
  • A. Sadeghzadeh 2
  • F. Mohammadi 3
1 Assistant Professor & Head of Special Services Department, National Library and Archives of Iran
2 PhD of Knowledge and Information Science, National Library and Archives of Iran,
3 PhD Candidate of Knowledge and Information Science; Deputy of Provision and Protection Manager, National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: To provide suggestions to facilitate access to service desks in the National Library of Iran.
Methodology: Data were obtained through observation and group decision making. First, guide signs and the current status of service desks availability were examined. Then, some meetings with 21 librarians working in the library's service desks and 29 members (in two groups), were held. The ideas were evaluated with the criteria of being executable and operational.
Findings: The session analysis yielded 241 statements in 11 categories. Concepts like guide signs (with a frequency of 38), need for librarian assistance in using facilities (35), and education (30) get the most attention.
Conclusion: In many cases, with minor changes in location, name and arrangement of service desks can increase the effectiveness of the desks for users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National library of Iran
  • Change
  • Service desks
  • Public services
O'Neill, K. L., & Guilfoyle, B. A. (2015). Sign, Sign, everywhere a sign: What does “Reference” mean to academic library users? The Journal of Academic Librarianship, 41 (4), 386-393.