دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 121، بهار 1399، صفحه 1-106 
2. ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

صفحه 18-38

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


6. بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی

صفحه 80-92

اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق‌زاده وایقان؛ فرناز محمدی