مقایسه شاخص‌های عملکردی کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.30484/nastinfo.2019.2261.1870

چکیده

هدف: مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های کنگره، بریتانیا، و کتابخانه‌های ملی استرالیا، اسپانیا، سوئیس، کانادا، ژاپن و سوئیس با استاندارد ایزو ۲۸۱۱۸ .
روش پژوهش: داده‌ها از شاخص‌های عملکرد 7 کتابخانه ملی گردآوری و مؤلفه‌های آنها طبق استاندارد ایزو 28118 دسته-بندی و با این استاندارد مطابقت داده شد.
یافته‌ها: کتابخانه‌های ملی در بعدهای قابل دسترس کردن منابع: کاربرد، قابل دسترس کردن خدمات: دیجیتالی کردن، دسترس‌پذیر کردن خدمات: دسترسی سریع و آسان و ایجاد مجموعه ملی بیشترین شاخص‌ها را تعریف کرده‌اند دسترس‌پذیری در شرایط حاضر برای آنها بیش از واسپاری اهمیت دارد. همچنین در بعدهای ارائه خدمات مرجع، حفظ و نگهداری مجموعه، توسعه، مدیریت کارآمد، و دسترس‌پذیر کردن خدمات: فهرست‌نویسی شاخص‌های کمتری تعریف کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Libraries’ Performance Indicators vs ISO28118

چکیده [English]

Purpose: Examines compatibility of seven national libraries’ performance indicators (PIs) against ISO 28118 standard.
Methodology: The PIs of Library of Congress, National Library of Australia, National Diet Library, Library and Archives Canada, British Library, National Library of France, Swiss National Library, National Library of Spain were obtained by e-mail and grouped according to ISO 28118.
Findings: The national libraries have developed more PIs with regard to accessibility to resources and services, digitalization, then developing a national collection. It seems that accessibility is even more important for them than their depository mandate.
Keywords: National libraries, performance indicators, ISO28118.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National libraries
  • performance indicators
  • ISO28118