موانع پیاده‌سازی رایانش ابری (نمونه‌پژوهی: پورتال‌ کتابخانه‌های دیجیتالی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: شناسایی موانع پیاده‌سازی رایانش ابری از دیدگاه مسئولان پورتال‌ کتابخانه‌های دیجیتالی ایران.
روش‌شناسی: با روش توصیفی- پیمایشی و به‌وسیله پرسشنامه پژوهشگرساخته، نظرات 30 نفر از مسئولان پورتال‌ کتابخانه‌های دیجیتالی ایران جمع‌آوری شد. یافته‌ها با آمار توصیفی و استنباطی و آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، رتبه‌بندی فریدمن، و واریانس یک‌‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در پیاده‌سازی رایانش ابری در پورتال‌ها، به‌ترتیب موانع قانونی (70/3)، اقتصادی (70/2)، مدیریتی (82/1)، و امنیتی (78/1) بیشترین تأثیرگذاری را داشتند. از میان مؤلفه‌های مربوط به هر بُعد، ناهم‌خوانی بین رویه‌های مقاوم‌سازی توسط ابر و مشتریان، به‌کارنگرفتن متخصصان سازمان فناوری اطلاعات برای بررسی خطرات و تبیین راهکارهای لازم به‌طور مستمر، مقرون به‌صرفه‌نبودن خدمات رایانش ابری در سازمان‌هایی که هزینه عملیاتی کمتری دارند، و نبود ضوابط قانونی سخت‌گیرانه خدمت‌دهندگان ابر در ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش خطرات مربوط به حریم خصوصی و محافظت از داده‌ها بیشترین رتبه را کسب کردند. همچنین، بین موانع شناسایی‌شده در انواع مختلف کتابخانه‌ها تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: باتوجه به مشکلات مربوط به مسائل حقوقی و قانونی در بستر کتابخانه‌های دیجیتالی، به تدوین قوانین ملی در زمینه رایانش ابری نیازمندیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the barriers of implementing cloud computing: Castudy Iranian digital libraries portals

نویسندگان [English]

  • Y. Norouzi 1
  • A. Haddad Oskoee 2
1 Associate Professor of Knowledge and Information Science, University of Qom
2 MA in Knowledge and Information Science, University of Tabriz
چکیده [English]


Purpose: The present study aims to identify the barriers of cloud computing implementation from the point of view of the officials of the portal of digital libraries in Iran.
Methodology: This study was conducted using descriptive-survey method and applied type. The statistical population of this research is the officials of the portal of digital libraries of Iran. In this research, due to the limited statistical population, sampling has not been done and the whole statistical society has been investigated. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and its validity was confirmed by the faculty members of the Information and Knowledge Department as well as the Department of Computer Science. The reliability of the questionnaire was calculated by calculating the Cronbach's coefficient of alpha (80.3%), which indicates the reliability of the instrument is appropriate. Descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data.
Findings: The results indicate that implementation of cloud computing in the portal includes economic, security, administrative and legal barriers. In analyzing the results from single user T tests, Friedman rankings and mean differences were used, and one-way variance or F test was used to analyze the results of differences in view of type of libraries. As a result, there is no significant difference in the type of libraries to identify the barriers.
Conclusion: It is necessary to compile some rules for cloud computing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud computing
  • Implementing barriers
  • Digital library Portal
  • Iranian digital libraries
اکبری، محمدکاظم؛ سرگلزایی جوان، مرتضی (1389). رایانش ابری. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات رایانش ابری. بازیابی 8 مرداد 1397، از http://docs.occc.ir/books/Main%20Book-20110110_2.pdf

جوان، مرتضی (1396، تیر). مشارکت؛ فلسفه توسعه جوامع مبتنی بر دانش آزاد. بازیابی 20 تیر 1396، از

http://opensourceiran.ito.gov.ir/380

حسن‌پور، مهدی؛ شاه‌بهرامی، اسدالله (1393).‌ آرشیو ابری؛ خدمتی نو در مدیریت اسناد رقمی. گنجینه اسناد، 24 (3)، 86-109.

حق‌شناسی، مهدی؛ کارگر، محمدجواد (1392، 28 آذر). بررسی و تحلیل امنیت در فضای رایانش ابری و ارائه راهکار. مقاله ارائه‌شده در همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه‌های کامپیوتری، مدل‌سازی و امنیت سیستم‌ها، مشهد. بازیابی 15 مرداد 1397، از https://www.civilica.com/Paper-CESD01-CESD01_111.html

رادمهر، مهران؛ زارع، توحید؛ و تاجدار، افسانه (1393، 20 اردیبهشت).‌ مدیریت و اشتراک دانش مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. مقاله ارائه‌شده در اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، بندر انزلی. بازیابی 15 مرداد 1397، از https://www.civilica.com/Paper-NCECN01-NCECN01_232.html

سپهر، فرشته؛ بزرگی، اشرف‌السادات؛ و صدقی، شکوه (1395، آذر و دی). امکان‌سـنجی به‌کارگیری فناوری رایانش ابری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشــگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران. پیاورد سلامت (مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، 10 (5)، 429-442.

صادق‌زاده، پیام؛ بهره‌پور، داود؛ و صادق‌زاده، پیمان (1392، 28 آذر). تحلیل و بررسی چالش‌های امنیتی موجود در محاسبات ابری. مقاله ارائه‌شده در همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه‌های کامپیوتری، مدل‌سازی و امنیت سیستمها، مشهد. بازیابی 15 مرداد 1397، از https://www.civilica.com/Paper-CESD01-CESD01_154.html

فرمانلو، اکبر (1395).‌ تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تبریز و علوم پزشکی براساس نظریه‌ی اشاعه نوآوری راجرز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، تبریز.

قبادپور، وفا؛ نقشینه، نادر؛ و ثابت‌پور، افسون (1392).‌ از رایانش ابری تا کتابخانه ابری: ارائه پیشنهاد طراحی کتابخانه با الگو رایانش ابری. پردازش و مدیریت اطلاعات، 28 (4)، ۱۳۹۲-۸۷۷.

مرادی، شیما؛ حسین‌زاده، پری (1394، 9 اردیبهشت).‌ امنیت اطلاعات در رایانش ابری: چالشی برای کتابخانه امروز. مقاله ارائه‌شده در همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها، تهران. بازیابی 15 مرداد 1397، از https://www.civilica.com/Paper-LIBSECURITY01-LIBSECURITY01_025.html

مرکز اطلاع‌رسانی فناوری اطلاعات (1393). گزارش امنیت سایبری در ۲۰۱۴. در کتاب مرجع امنیت (کتاب سال) 1393-۲۰۱۴ (ص‌43-51). تهران: مؤسسه فرهنگی و هنری دیده‌بان ایماتدبیر (دیده‌بان آی‌تی).

نوروزی، یعقوب؛ غلامی، طاهره؛ و جعفری‌فر، نیره (1396). وضعیت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران بعد از گذشت یک دهه چگونه است؟ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (4)، 147-170.

وکیلی، گلناز (1391، 25-26 بهمن).‌ طراحی سیستم یادگیری و آموزش الکترونیکی مبتنی بر مـدل‌هـای رایـانش ابـری. مقاله ارائه‌شده در هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی، شیراز. بازیابی 16 مرداد 1397، از https://irandoc.ac.ir/article/1623

یعقوبی، نورمحمد؛ شکوهی، جواد؛ و جعفری، حمیدرضا (1394).‌ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺴﻚ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ. پردازش و مدیریت اطلاعات، 30 (3)، 759-784.

یعقوبی، نورمحمد؛ همت، زهرا؛ و راشکی، مریم (1394).‌ مدل پیشنهادی عوامل مؤثر پذیرش اکوسیستم رایانش ابری در ایران (بخش صنعت، دانشگاه و خدمات دولتی). پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (2)، 555-579.

AlCattan, R. F. (2014). Integration of cloud computing and web2.0 collaboration technologies in
e-learning. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), 12 (1), 46-55. Retrieved July 29, 2018, from https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1406/1406.5020.pdf

Fatahei, H., Bahari, A., & Evazzadeh Mohammadiyan, N. (2016). The study of virtualization in cloud computing. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), 7 (1), 332-341. Retrieved July 28, 2018, from https://bipublication.com/files/IJABR-V7I1-2016-37_Hosein_Fatahei.pdf

Gosavi, N., Shinde, S. S., & Dhakulkar, B. (2012). Use of cloud computing in library and information science field. International Journal of Digital Library Service, 2 (3), 51-60. Retrieved July 28, 2018, from http://www.ijodls.in/uploads/3/6/0/3/3603729/vol._2_july_-_sept._2012_part-2.pdf

Khatib, M. M., & Catalan Opulencia, M. J. (2015). The effects of cloud computing (IaaS) on
e-libraries in United Arab Emirates. In A. Iluzia Iacob (Ed.), Procedia economics and finance 23. 2nd global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October, (pp. 1354-1357). Prague, Czech Republic: Retrieved July 29, 2018, from https://ac.els-cdn.com/S2212567115005213/1-s2.0-S2212567115005213-main.pdf?_tid=b5e1c080-63e3-4a3d-8120-38172831982f&acdnat= 1533543376_1f7d231db20f9ba78d7ce6ef49a98e20

Lin, A., & Chen, N. C. (2012). Cloud computing as an innovation: Perception, attitude, and adoption. International Journal of Information Management, 32 (6), 533-540.

Luo, L. (2010). Web 2.0 integration in information literacy instruction: an overview. The Journal of Academic Librarianship, 36 (1), 32-40.

Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., & Ghalsasi, A. (2011). Cloud computing – the business perspective. Decision Support Systems, 51 (1), 176–189.

Menken, I. (2008). Cloud computing - the complete cornerstone guide to cloud computing best practices: Concepts, terms and techniques for successfully planning, Implementing and managing Enterprise IT could be computing. London, UK: Emereo Pty Ltd.

National Institute of Standards and Technology U.S. (2011). The NIST definition of cloud computing. Retrieved July 27, 2018, from https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/ nistspecialpublication800-145.pdf

Nooshinfard, F., & Ghorbani, M. (2014, August). Cloud computing in National Library and Archives of Iran: Easiness, security and flexibility in distribution of knowledge for libraries, citizens and the society. Paper presented at the IFLA World Library and Information Congress. Lyon, France. Retrieved July 27, 2018, from http://library.ifla.org/969/1/073-nooshinfard-en.pdf

Rawat, A., Kapoor, P., & Sushil, R. (2014). Application of cloud computing in library information service sector, source. In cloud computing and virtualization technologies in libraries. (chap. 5, pp. 77-89). Retrieved July 29, 2018, from https://www.igi-global.com/ viewtitlesample.aspx?id= 88034&ptid=77387&t=Application%20of%20Cloud%20Computing%20in%20Library%20Information%20Service%20Sector

Riahi, G. (2015). E-learning systems based on cloud computing: a review. Procedia Computer Science, 62, 352-359. Retrieved July 29, 2018, from https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.415

Sanchati, R., & Kulkami, G. (2011). Cloud computing in digital and university libraries. Global Journal of Computer Science and Technology 11 )12(, Ver 1.0. Retrieved July 29, 2018, from https://globaljournals.org/GJCST.../6-Cloud-Computing-in-Digital-and-University.pdf

Shahzad, F. (2014). State-of-the-art Survey on Cloud Computing Security: Challenges, approaches and solutions. Procedia Computer Science, 37, 357-362. Retrieved July 29, 2018, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050914010187

The 6th International Symposium on Applications of Ad hoc and Sensor Networks

(AASNET’14)

The 6th International Symposium on Applications of Ad hoc and Sensor Networks

(AASNET’14)

The 6th International Symposium on Applications of Ad hoc and Sensor Networks

(AASNET’14)

Yuvaraj, M. (2013, summer). Cloud computing applications in Indian central university libraries: a study of librarians use. Library Philosophy and Practice (e-journal), 992. Retrieved July 27, 2018, from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2397&context=libphilprac

Zheng, H. (2012). A virtual learning community based on cloud computing and web2.0. International Journal of Computer Science Issues, 9 (2), 361-366.