پیش به سوی تفکر انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

امروزه، به واسطة فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات به وفور در دسترس همگان قرار دارد؛ اما صرف داشتن اطلاعات نمی‌تواند کارساز و مفید باشد، بلکه تجزیه و تحلیل و نحوة کاربرد این اطلاعات حائز اهمیت است. تفکرانتقادی برپایة اطلاعات به تقسیم‌بندی، تجزیه و تحلیـل، و کاربرد اطلاعات می‌پردازد و برهمین اساس با ارائة نظریه‌های جدید به روند تولید علم کمک می‌کند. اساساً تفکر انتقادی، تفکری عمیق و منطقی است که اطلاعات جزء اصلی آن است. در این مقاله، به ضرورت و اهمیت پرورش تفکر انتقادی پرداخته شده است و ضمن بررسی متون مختلف مهارت‌ها و ویزگی‌های متفکران منتقد، توانایی‌های آنها، و موانع احتمالی آن ذکرشده است. موانع جامعه‌شناختی و روان‌شناختی در کنار موانع بنیادین زبانی و منطقی چهار نوع مانع موجود در تفکر انتقادی را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards Learning Critical Thinking

نویسنده [English]

  • V. Seifouri
M.A. in Library and Information Science; Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Information and communication technologies make access to information easy. Access to information alone is not useful, analysis and the way to make use of the information are of high importance. Information-based critical thinking is about decision-making, analysis and the application of information which enhances knowledge production through presenting new theories. Basically critical thinking is logical and deep thinking in which information is the main element. This paper explains the importance and necessity of improving critical thinking. Then through the evaluation of different literatures, discusses the specifications and skills of critical thinkers, their capabilitiesand possible obstacles to the process. There are four types of barriers to critical thinking: sociologi.cal barriers, psychological barriers, language obstacles and logical barriers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • analytical thought
  • reasoning
  • Information
  • information assessment