سازگاری موضوع و فهرست مندرجات در کتابهای فارسی (علوم و علوم اجتماعی)

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Compatibility of Subject Headings and Table of Contents in the Science and Social Science Persian Books

نویسنده [English]

  • A. Bozorgi