مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

2 عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: سواد اطلاعاتی 250 نفر کتابدار شاغل با تحصیلات کتابداری و غیرکتابداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی سنجیده شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش پیمایشی- تحلیلی براساس پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است.
یافته‌ها: مهارت‌های کتابداران (اعم از فارغ‌التحصیلان کتابداری و غیرکتابداری) کتابخانه ملی در راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در حد مطلوب است، اما از نظر درک درست نیاز اطلاعاتی مطلوب نیست. میزان انطباق مهارت‌های سواد اطلاعاتی آنان با استانداردها کمتر از حد مطلوب است. همچنین مهارت سواد کتابداران در تمامی استانداردها (به جز استاندارد 4) در حد مطلوب است. در استاندارد چهارم مهارت‌های سواد اطلاعاتی کتابداران با مشکل بیشتری مواجه هستند. درمجموع باتوجه به درصد پاسخ از گزینه‌‏های درست سؤالات سواد اطلاعاتی، پاسخ‌دهندگانی که در رشته کتابداری تحصیل کرده‏اند در مقابلِ افراد رشته غیرکتابداری، موفقیت نسبی در پاسخ‌گویی به گزینه‌‏های درست داشته‌‏اند.
نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج حاصله، ضرورت دارد به ارتقاء سواد اطلاعاتی دردوره کارشناسی توجه بیشتری شده و به برگزاری کارگاه‌های سواد اطلاعاتی، کلاس‌های آموزشی ضمن‌خدمت، آموزش زبان انگلیسی برای تقویت مهارت سواد اطلاعاتی بیشتر تأکید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Literacy Skill of Librarians and the Extent to which it Complies with the ACRL Standard in the National Library of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Borjian 1
  • F. Khosravi 2
1 M.A. of Library and Information Science, National Library and Archives of Iran, Tehran, I.R. Iran
2 Faculty member, National Library and Archives of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aims to evaluate the information literacy of 250 librarians - educated in library studies and other fields of education - in the National Library and Archives of Iran.
Design/Methodology/ Approach: This survey-analysis research has been carried out on the basis of a researcher-made questionnaire.
Findings: The Skills of librarians (both graduates in library sciences and other fields) of the National Library is at an optimum level in searching strategies, but is not optimal in terms of properly understanding information needs. The information literacy skills of the librarians do not comply with standards as expected. Furthermore, in all standards (except for standard 4), the information skills of librarians are acceptable. Overall, considering the percentage of correct responses to information literacy questions, the responders who were educated in field of library sciences outperformed those with other educational backgrounds.
Conclusions: According to the findings of this study, more attention must be paid to enhancing information literacy in the undergraduate level. Furthermore, information literacy workshops, in-service educational classes, and English classes are also proposed as methods for enhancing information literacy skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Librarian
  • National Library and Archives of Iran