دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-203 (پیاپی 90) 
2. اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال

صفحه 26-47

سولماز نوری؛ علی شاه‌شجاعی