قابلیت و تأثیر کشورهای در حال رشد در تولید متون علمی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و دانشجوی دکترای کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Scientific Productivity and Impact of the Third World Countries (TWC): A Citation Study

نویسندگان [English]

  • By: Dr. F. Osareh 1
  • Translated by: A. Mazinani 2