استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی (پیشنویس ویرایش 1995)

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجوی دکترای کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Standards for College Libraries, 1995 edition, draft

نویسنده [English]

  • Translated by: M. Hodaei