کلیدواژه‌ها = ناشر
تعداد مقالات: 2
1. نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-44

زهرا تهوری؛ مرضیه خان‌سفید؛ زینب فری‌زاده


2. بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 57-71

سعادت احمدزاده